Ngôn ngữ:
Hình ảnh nổi bật
Dịch vụ
Lượt truy cập
Cơ cấu tổ chức

 

Hình ảnh Họ   và   tên Số CMND Chuyên môn Chức vụ trong công ty Số năm kinh nghiệm
Lê Minh Thảo 024454008Kỹ sư cầu đường Chủ tịch HĐQT / Tổng giám đốc 23
Võ Thị Kim Chi 023230832 Cử nhân ngân hàng Kế toán trưởng 26
Trần Văn Một 020188054 Kỹ sư cầu đường Phó tổng giám đốc 34
Lê Ngọc Thảo 025105135 Kỹ sư Cầu Đường Phó Tổng Giám đốc 23
Trần Thanh Phú 321358536 Kỹ sư công nghệ thông tin Trưởng phòng Hành Chính Nhân Sự 8
Nguyễn Nhật Tiến 022714330 Kỹ sư xây dựng cầu đường Trưởng phòng Kế Hoạch Kinh Doanh 23

Lê Minh Tôn 024545621 Kỹ sư điện tử tự động Phó phòng Kế Hoạch Kinh Doanh 14
Trần Anh Tài 058077000004 Cử nhân kinh tế Phó phòng Tài Chính Kế Toán 19

 

Lê Thị Mỹ Phụng 024545829 Cử nhân quản trị kinh doanh Phó phòng Tài Chính Kế Toán 15


Chia sẻ:
Hỗ trợ trực tuyến
028 2214 1897
028 6682 6965
Dành cho quảng cáo
Thời tiết
loading...
Tỷ giá
Giá xăng dầu
Khách hàng
------------Design by CongNgheNet.Com-----------