Củng cố và phát triển ngành nghề truyền thống là xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng giao thông, san lấp mặt bằng tại các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư của các tập đoàn trong nước, vốn ngân sách nhà nước trên cơ sở quản trị được rủi ro và đáp ứng tốt nhất lợi ích của quý khách hàng và quý đối tác. Đưa Bốn Phương lên tầm cao mới :

  • Trở thành 01 trong 10 Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về san lấp mặt bằng.
  • Trở thành một trong những thương hiệu mạnh về xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông ở Việt Nam   và khu vực.

Tái cấu trúc Doanh Nghiệp thành công phù hợp với quy mô phát triển của Cty, quản trị Doanh nghiệp theo khoa học, thích ứng với sự Đổi mới, vượt qua mọi khó khăn thách thức, biết nắm lấy thời cơ và đẩy lùi nguy cơ nhằm mang lại giá trị cho các cổ đông, nâng cao đời sống cho mọi thành viên, tăng tích lũy để phát triển.

Đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực kinh doanh mới, nhất là những ngành nghề tạo ra lợi thế cạnh tranh theo chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt hóa và đầu tư mở rộng thị phần, địa bàn hoạt động.

Phát triển mạnh thương hiệu của Công ty với 05 tiêu chí : “ Chất lượng- Thẩm Mỹ- An Toàn- Tiến Độ-Hiệu Quả”.

Xây dựng môi trường làm việc tuyệt hảo tạo động lực cho các thành viên của cty phát huy hết khả năng của mình nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đặt con người lên vị trí cao nhất, xem đây là yếu tố quyết định thành bại của DN.