Tầm nhìn

Trở thành một Doanh nghiệp có quy mô lớn đạt tầm quốc tế.

Sứ mệnh

Công ty cổ phần Bốn Phương cam kết:

 1. Gia tăng giá trị cho các đối tác và các khách hàng.
 2. Nâng cao đời sống của các thành viên trong Công ty gắn liền với việc nâng cao giá trị dài hạn của Doanh nghiệp.
 3. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để làm ra các sản phẩm, công trình với chất lượng hoàn hảo, tính an toàn và thẩm mỹ cao.
 4. Đảm bảo môi trường sinh thái.

Giá trị cốt lõi

 1. Phát huy tính Tuân thủ
 2. Trách nhiệm của chúng ta là làm tốt hơn những gì Pháp luật quy định và được Cộng đồng công nhận.
  Mọi thành viên phải thực hiện đúng  nội quy,  quy chế, quy trình nghiệp vụ, chính sách, quy định  của Công ty

 3. Trung thực
 4. Trung thực để nâng cao uy tín và niềm tin của khách hàng, được đồng nghiệp tôn trọng, thương yêu và hợp tác chặt chẽ.

 5. Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau
 6. Mọi người trong Công ty phải kết nối với nhau trong mối quan hệ chung, dẹp bỏ các mâu thuẫn cá nhân, sống hòa thuận, vượt qua mọi khó khăn thách thức nhằm đạt được các mục tiêu của Công ty.
  Biết tương trợ giúp đỡ nhau, làm việc theo nhóm có hiệu quả.

 7. Năng động, Sáng tạo
 8. Năng động để tăng tính xung kích, tránh sức ỳ, tránh rập khuôn máy móc  nhằm đạt được hiệu quả cao.
  Sáng tạo là tìm ra một cách mới để làm việc hoặc làm cho công việc đó trôi chảy hơn làm nên thành công và tạo ra sự khác biệt.

 9. Không tự mãn
 10. Để lại sau lưng những gì đã đạt được, luôn hướng về phía trước để đạt được thành tựu mới.
  Hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc.