Thi công Cơ sở hạ tầng

Tên dự án: Trung Tâm hội chợ  & Triển Lãm Sài Gòn  - Project Name: Sai Gon Exbihition Convention Center

 Phạm vi công việc: Thi công Cơ sở hạ tầng - Scope of Work: Infrastructure Works

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hội Chợ và Triển Lãm Sài Gòn - Owner: Sai Gon Exhibition &Convention Center Co. Ltd.

 

 

 

Viết bình luận