CÁC DỰ ÁN SAN LẤP


Tên dự án: SAIGON SPORT CITY          Project Name: SAIGON SPORT CITY

Chủ đầu tư: KEPPLE LAND                    Owner: KEPPLE LAND

Phạm vi công việc: Thi công San lấp mặt bằng (GĐ1- GĐ2- GĐ3), Thi công rọ đá, Hàng rào, gia cố bờ kênh

Scope of Work: Construction Leveling (Phase 1 – Phase 2 – Phase 3), Construction of gabions, Fences, canal bank reinforcement

Thi công san lấp -Khu dân cư Kiến Thịnh

Backfilling - Kien Thinh Residential

Thi công san lấp – Dự án Riviera Cove      Backfilling -Riviera Cove Project

Thi công San lấp -Nhà máy Jabil Việt Nam  Backfilling - Jabil Viet Nam New Factory

Thi công San lấp –Khu dân cư Phú Hữu          Backfilling - Phu Huu Residential

Thi công San lấp –Khu nhà ở P. Hiệp Bình Phước          Backfilling - Hiep Binh Phuoc Ward  Residential