CÁC DỰ ÁN SAN LẤP


Tên dự án: SAIGON SPORT CITY          Project Name: SAIGON SPORT CITY

Chủ đầu tư: KEPPLE LAND                    Owner: KEPPLE LAND

Phạm vi công việc: Thi công San lấp mặt bằng (GĐ1- GĐ2- GĐ3), Thi công rọ đá, Hàng rào, gia cố bờ kênh

Tổng giá trị: 348 tỷ 

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 

  • Giai đoạn 1 từ 10/2017 - 03/2018 
  • Giai đoạn 2 từ 05/2018 - 05/2019
  • Giai đoạn 3 từ 07/2019 - 01/2020

Địa điểm thi công: Quận 2, HCM

Scope of Work: Construction Leveling (Phase 1 – Phase 2 – Phase 3), Construction of gabions, Fences, canal bank reinforcement

Thi công san lấp -Khu dân cư Kiến Thịnh Backfilling - Kien Thinh Residential

 

 

Thi công san lấp – Dự án Riviera Cove      Backfilling -Riviera Cove Project

Thi công San lấp -Nhà máy Jabil Việt Nam  Backfilling - Jabil Viet Nam New Factory

                                                                              Tổng giá trị: 21 tỷ 220 triệu

                            Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 03/2011 - 04/2011

                                                                              Địa điểm thi công: Quận 9 HCM

Thi công San lấp –Khu dân cư Phú Hữu          Backfilling - Phu Huu Residential

Thi công San lấp –Khu nhà ở P. Hiệp Bình Phước          Backfilling - Hiep Binh Phuoc Ward  Residential

                                                 Tổng giá trị: 11 tỷ 530 triệu

                                                 Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 09/2011 - 03/2012

                                                 Địa điểm thi công: Quận Thủ Đức, HCM