ĐỀ XUẤT GIAO 4 ĐỊA PHƯƠNG XÂY CAO TỐC TRỤC NGANG MIỀN TÂY