Dự án: Bốn Tuyến Đường Chính Thủ Thiêm


Tên dự án: Bốn Tuyến Đường Chính Thủ Thiêm     Project Name: Four Main Routes Thu Thiem

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh

Owner: Dai Quang Minh Real Estate Investment Joint Stock Company

Phạm vi công việc: Thi công xây dựng nền, mặt đường, vỉa hè, tuyến R3

Scope of Work: Construction of foundation, road surface, pavement R3