Dự án: Đường Đại Lộ  Nguyễn Văn Linh


Tên dự án: Đường Đại Lộ  Nguyễn Văn Linh

Project Name: Nguyen Van Linh Highway

Phạm vi công việc: Thảm BTN mặt đường

Scope of Work: Laying Asphalt concrete for pavement

Chủ đầu tư: Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng

Owner: Phu My Hung Joint Venture Company