Dự Án : Kè

Dự án Kè Phú Long - Kè Vĩnh Bình

 

1. Tên dự án:  DRAGON CITY

Project Name: DRAGON CITY

Phạm vi công việc: Thi Công Kè & Cơ sở hạ tầng

Scope of Work: River Bank Protection & Infrastructure works

Chủ đầu tư: Công ty CP địa ốc Phú Long.

Owner: Phu Long Real Estate Joint Stock Company.

2. Tên dự án: Khu nhà ở phường Hiệp Bình Phước – Arista Villas

Project Name: House Area in Hiep Binh Phuoc Ward - Arista Villas

Phạm vi công việc: Dự án Thi Công Kè &Cơ sở hạ tầng

Scope of Work: River Bank Protection & Infrastructure works

Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư BĐS Đông Sài Gòn.

Owner: Dong Sai Gon Investment  Real Estate Joint Stock Company.

Viết bình luận