Dự án: Khu liên hợp thể dục thể thao & dân cư Tân Thắng


Tên dự án: Khu liên hợp thể dục thể thao & dân cư Tân Thắng   

Project Name: Tan Thang residential & sport complex

Phạm vi công việc: San lấp và thi công hạ tầng  -   Scope of Work: Back filling &Infrastructure Works

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư BĐS Sài Gòn Thương Tín 

Owner: Sai Gon Thuong Tin Investment Real Estate Joint Stock Company