Dự án: Khu liên hợp thể dục thể thao & dân cư Tân Thắng


Tên dự án: Khu liên hợp thể dục thể thao & dân cư Tân Thắng   

Project Name: Tan Thang residential & sport complex

Phạm vi công việc: San lấp và thi công hạ tầng  -   Scope of Work: Back filling &Infrastructure Works

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư BĐS Sài Gòn Thương Tín 

Owner: Sai Gon Thuong Tin Investment Real Estate Joint Stock Company

Tổng giá trị: 181 tỷ 584 triệu

Thời gian thực hiện theo hợp đồng: 

  • Công tác đất 07/2010 - 01/2011
  • Thi công cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 từ 10/2010 - 08/2011
  • Thi công cơ sở hạ tầng giai đoạn 2 từ 06/2011 - 11/2011
  • Thi công cơ sở hạ tầng giai đoạn 3 từ 10/2011 - 01/2012
  • Thi công cơ sở hạ tầng giai đoạn 5 từ 11/2013 - 11/2014