THỰC HIỆN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI THỊ XÃ BÌNH MÌNH, TỈNH VĨNH LONG